Welkom bij Hessing

Hessing heet vanaf 1 januari 2021 Abiom. Deze website zal binnenkort offline gaan, we verwijzen u dan graag door naar abiom.nl

Ga naar de website van Abiom

Hoe om te gaan met omgevingslawaai

 

 Phonak serenity omgevingslawaai

Download dit artikel als pdf

 Omgevingslawaai is gevaarlijk

Blootstelling aan of werken in omgevingen met lawaai is een serieus te nemen, directe bedreiging voor ons gehoor en kan al na enkele minuten schade toebrengen. Vaak onherstelbaar.

Een werknemer kan door verminderd gehoor of doofheid beperkt worden in de uitvoering van zijn werkzaamheden, met alle gevolgen van dien. En dan zijn er nog de bijkomende effecten, zoals bijvoorbeeld oorsuizen dat ook nog eens neveneffecten met zich meebrengt. Denk aan slaapproblemen, een verminderd concentratievermogen en het risico op ongevallen op de werkvloer en daarbuiten.

Tijd voor bescherming

Lawaai-gerelateerde gehoorbeschadiging kan door gebruik van de juiste middelen worden voorkomen. De overheid en andere regelgevende instanties bepalen dat werknemers die aan lawaai worden blootgesteld beschermd dienen te worden. Een uitstekende, maar ook noodzakelijke

ontwikkeling nu veilige geluidsniveaus worden overschreden – ook door in gebruik zijnde communicatieapparatuur, zoals telefoons en portofoons en wij in toenemende mate worden blootgesteld.

Het volgen van de regelgeving kent echter meer voordelen dan alleen de bescherming van het gehoor:

  • Een werknemer ervaart het als prettig als er goed voor hem gezorgd wordt.
  • Het arbeidsproces wordt geoptimaliseerd door verbeterde prestaties en productiviteit, betere bescherming en communicatie.
  • Er ontstaat een reductie van medische kosten door een verminderde uitval van werknemers.

Gehoorbescherming met spreek-/luisteroplossing

Naar blijkt is een afdoende bescherming in combinatie met een communicatieoplossing die voldoet aan de Arbo-eisen in de praktijk niet altijd eenvoudig inpasbaar. Daarnaast is er vaak sprake van een diversiteit aan gebruikers en werkprocessen. Serenity is hét antwoord op de vraag naar gehoorbescherming en communicatie in één modulair platform. Het systeem van toonaangevend fabrikant Phonak is in samenwerking met een grote gebruikersgroep ontwikkeld en uitgebreid getest door professionals. De basis wordt gevormd door een op maat gemaakt oortje (shell), waarin verschillende communicatiesystemen en –samenstellingen kunnen worden ‘geklikt’.
Het werd ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten:

 dyn_DPC_neu
  • Gehoorbescherming en communicatieoplossing in één systeem
  • Modulair en uitwisselbaar afhankelijk van inzet en gebruikersgroep
  • Comfort en gebruiksgemak
  • Een platform afgestemd op de werkprocessen van de gebruiker
  • Veilig in gebruik met afdoende breekkoppelingen

 

Tegenwoordig maken diverse gebruikers uit verschillende disciplines gebruik van het Serenity-platform.

Wilt u verder praten over de mogelijkheden van gehoorbescherming en communicatie voor uw gebruikers?
Bel 030-60 434 24 of mail ons vrijblijvend voor een gesprek.

Home
Contact