Radio Over IP (ROIP)

Radio over IP (ROIP) maakt de besturing en bediening van mobilofoons en terminals over grote afstanden mogelijk. De zender wordt geplaatst in het gebied waar radiodekking nodig is, waarna de bediening feitelijk vanaf iedere op een IP aangesloten werkplek ter wereld kan plaatsvinden.

Met ROIP kunnen één of meerdere mobilofoons worden aangestuurd in eenvoudige en complexe installaties. Hessing biedt als exclusief distributeur het Mimersoft-systeem aan. Mimer SoftRadio is een systeem dat radio’s via IP aanstuurt en koppelt met andere systemen, zoals telefoon en intercom.

Home
Contact